Bronchitis en astma

Ademhaling is een belangrijke functie van leven. Problemen met de ademhaling worden altijd als bedreigend ervaren. COPD patiënten, zoals mensen met astma, kunnen er letterlijk ‘doodsbenauwd’ van raken. Maar ook minder ernstige klachten, zoals het niet diep genoeg kunnen inademen (kortademigheid), benauwdheid of zuchten, kunnen het dagelijks welzijn in de weg staan.

Waar komen ademhalingsklachten vandaan?
Veel klachten ontstaan doordat de lucht niet vrij door de luchtwegen (bronchiën) kan stromen ten gevolge van een vernauwing. De bronchiën zelf kunnen een verkramping vertonen, waardoor de longen zich niet voldoende kunnen ontplooien. Of er is sprake van overmatige slijmproductie, vaak als allergische reactie op stoffen in de lucht. Dit leidt tot benauwdheid, kortademigheid, een piepende ademhaling en/of hoesten. Luchtvervuiling, maar ook stress of angst, dragen bij tot een verhoging van het aantal klachten.

Veelvoorkomende ademhalingsziekten en ademhalingsstoornissen
Astma is een van de bekendste ademhalingsziekten. Grofweg 1,2 Nederlanders hebben er in een of andere vorm last van. Astma begint meestal in de kindertijd. Er is vaak sprake van een chronisch ontstekingsproces als allergische reactie op stofdeeltjes (hooikoorts), huisdieren (veren, haren), stof-mijt of bepaalde voedingsmiddelen (zuivelproducten). Andere regelmatig voorkomende vormen van ademhalingsproblemen zijn chronische bronchitis, long emfyseem en hyperventilatie.

Helpt acupunctuur bij ademhalingsproblemen?
In de acupunctuur nemen de luchtwegen samen met de huid een belangrijke plaats in, in ons afweersysteem. Het zijn immers organen die in direct contact staan met de ‘buitenwereld’. Onderzoek naar de conditie van de huid behoort dan ook standaard tot de werkwijze bij ademhalingsproblemen. Bekend is de combinatie van eczeem met benauwdheid. Acupunctuur beïnvloedt het vrijelijk stromen van energie in het lichaam; een behandeling is altijd gericht op het in balans brengen van deze energiestroom. Bij benauwdheid is die energiestroom duidelijk belemmerd. De behandeling richt zich op het verhogen van de algehele weerstand, het doen ontspannen van de luchtwegen en borstkas, en het verminderen van de slijmproductie. Over het algemeen is acupunctuur bij behandeling van ademhalingsproblemen effectief en treedt er nagenoeg altijd verlichting van de klacht op.